ارائه گارانتی کتبی معتبر به خدمات انجام شده

انجام خدمات گارانتی لوازم خانگی : پارس خزر، نانیوا، مولینکس، هایر، اسنوا، دوو، آبسال، سیکات، کورس، مارشال
مدت زمان گارانتی لوازم خانگی تعمیر شده بر روی کارت گارانتی تحویل داده شده و در مورد هر محصول بر روی کارت گارانتی ( بر اساس قوانینی که هنگام خرید به مشتری گفته می شود و در برگه گارانتی درج شده است ) به صورت مستقل درج شده است که زمان شروع آن از تاریخ تحویل دستگاه می باشد.
ارائه گارانتی به محصولات تعمیری فقط با ارائه برگه گارانتی موثر می باشد .
لطفاً جهت استفاده از شرایط گارانتی لوازم خانگی و تعویض محصولات، اقلام مورد نظر را به همراه فاکتور خرید و اصل ضمانت نامه به مرکز خدمات پس از فروش ارائه نمایید !

به منظور برخورداری از مزایای ضمانت نامه، رعایت روش استفاده موجود در بروشور داخل کارتن الزامی است.
مبنای تعریف عیب کیفی، موارد مندرج در استاندارد ملی 1164 بوده و مرجع تشخیص آن کارشناس ارشد شرکت رسام سرویس می باشد.
محدوده اعتبار این ضمانت نامه، مرزهای جغرافیایی کشور ایران است. لطفاً از درج شماره بازبینی مندرج روی کارتن در ضمانت نامه، اطمینان حاصل نمایید. در صورت عدم تکمیل مهر و امضای ضمانت نامه توسط فروشنده و یا وجود هر گونه خط خوردگی و خدشه در اطلاعات وارده،ضمانت نامه از درجه اعتبار ساقط خواهد شد. کلیه هزینه های ارجاع و تعویض کالا و ارسال مجدد آن به مشتری برعهده ایشان خواهد بود !